TH | EN
กราฟราคาหลักทรัพย์

MAJOR ราคาล่าสุด 24.90
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 3,691,700
สกุลเงิน    THB เปลี่ยนแปลง % -0.60 (-2.35%)
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) - / 48,700 ช่วงราคาระหว่างวัน 24.90 - 25.50 วันก่อนหน้า 25.50
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) - / 184,400 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 24.30 - 33.50 ราคาเปิด 25.50

ปรับปรุงเมื่อ: 21 สิงหาคม 2561 (16:35)

 

Chart Type