MAJOR ราคาล่าสุด 24.10
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 4,713,000
สกุลเงิน    THB เปลี่ยนแปลง % +0.30 (1.26%)
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 24.00 / 119,600 ช่วงราคาระหว่างวัน 23.60 - 24.30 วันก่อนหน้า 23.80
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 24.10 / 97,800 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 23.20 - 33.50 ราคาเปิด 23.80

ปรับปรุงเมื่อ: 19 ตุลาคม 2561 (16:37)

 

Chart Type