TH | EN
กราฟราคาหลักทรัพย์

MAJOR ราคาล่าสุด 31.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 2,734,900
สกุลเงิน    THB เปลี่ยนแปลง % +0.75 (2.48%)
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 30.75 / 60,900 ช่วงราคาระหว่างวัน 30.25 - 31.00 วันก่อนหน้า 30.25
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 31.00 / 326,800 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 25.75 - 36.50 ราคาเปิด 30.25

ปรับปรุงเมื่อ: 23 สิงหาคม 2560 (16:40)

 

Chart Type