TH | EN
กราฟราคาหลักทรัพย์

MAJOR ราคาล่าสุด 31.75
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 5,295,000
สกุลเงิน    THB เปลี่ยนแปลง % +1.25 (4.10%)
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 31.25 / 65,200 ช่วงราคาระหว่างวัน 30.50 - 31.75 วันก่อนหน้า 30.50
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 31.75 / 30,200 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 28.50 - 36.50 ราคาเปิด 30.50

ปรับปรุงเมื่อ: 20 ตุลาคม 2560 (16:39)

 

Chart Type