TH | EN
กราฟราคาหลักทรัพย์

MAJOR ราคาล่าสุด 27.25
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 1,174,400
สกุลเงิน    THB เปลี่ยนแปลง % -0.25 (-0.91%)
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 27.25 / 22,600 ช่วงราคาระหว่างวัน 27.00 - 27.50 วันก่อนหน้า 27.50
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 27.50 / 51,100 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 25.50 - 35.50 ราคาเปิด 27.25

ปรับปรุงเมื่อ: 25 เมษายน 2561 (16:38)

 

Chart Type