TH | EN
กราฟราคาหลักทรัพย์

MAJOR ราคาล่าสุด 33.50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 429,900
สกุลเงิน    THB เปลี่ยนแปลง % +0.25 (0.75%)
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 33.25 / 66,100 ช่วงราคาระหว่างวัน 33.00 - 33.50 วันก่อนหน้า 33.25
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 33.50 / 94,000 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 25.75 - 36.50 ราคาเปิด 33.25

ปรับปรุงเมื่อ: 28 มิถุนายน 2560 (16:39)

 

Chart Type