MAJOR ราคาล่าสุด 22.50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 840,600
สกุลเงิน    THB เปลี่ยนแปลง % +0.20 (0.90%)
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 22.40 / 26,300 ช่วงราคาระหว่างวัน 22.30 - 22.60 วันก่อนหน้า 22.30
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 22.50 / 36,200 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 21.00 - 30.50 ราคาเปิด 22.30

ปรับปรุงเมื่อ: 14 ธันวาคม 2561 (16:35)

 

Chart Type