TH | EN
กราฟราคาหลักทรัพย์

MAJOR ราคาล่าสุด 29.50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 2,520,000
สกุลเงิน    THB เปลี่ยนแปลง % -0.25 (-0.84%)
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 29.25 / 344,200 ช่วงราคาระหว่างวัน 29.25 - 30.00 วันก่อนหน้า 29.75
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 29.50 / 83,300 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 29.25 - 36.50 ราคาเปิด 30.00

ปรับปรุงเมื่อ: 12 ธันวาคม 2560 (16:36)

 

Chart Type