TH | EN
กราฟราคาหลักทรัพย์

MAJOR ราคาล่าสุด 26.50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 2,975,100
สกุลเงิน    THB เปลี่ยนแปลง % -0.50 (-1.85%)
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 26.25 / 203,000 ช่วงราคาระหว่างวัน 26.00 - 26.75 วันก่อนหน้า 27.00
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 26.50 / 695,000 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 25.50 - 34.25 ราคาเปิด 26.75

ปรับปรุงเมื่อ: 19 มิถุนายน 2561 (16:39)

 

Chart Type