TH | EN
กราฟราคาหลักทรัพย์

MAJOR ราคาล่าสุด 26.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 4,645,600
สกุลเงิน    THB เปลี่ยนแปลง % -0.25 (-0.95%)
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 26.00 / 888,600 ช่วงราคาระหว่างวัน 25.50 - 26.25 วันก่อนหน้า 26.25
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 26.25 / 208,000 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 25.50 - 36.50 ราคาเปิด 26.25

ปรับปรุงเมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2561 (16:39)

 

Chart Type