TH | EN
สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับเป็นปีแห่งความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่สำหรับพสกนิกรชาวไทย ปวงข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และขอมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธาน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสืบไป และขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ยังคงแสดงออกถึงความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ของประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่องและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในปี 2559 นับเป็นอีกหนึ่งปีแห่งความท้าทายในการประกอบธุรกิจในแทบทุกอุตสาหกรรม แต่บริษัทก็ยังคงมุ่งมั่นในการเพิ่มศักยภาพและความเป็นผู้นำทั้งในประเทศไทย และประเทศในกลุ่ม CLMV โดยเฉพาะกัมพูชาและลาว เพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทไม่เพียงแต่เป็นผู้ให้บริการโรงภาพยนตร์เท่านั้น บริษัทยังร่วมเป็นผู้สนับสนุน และผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้มีคุณภาพและสามารถขยายไปยังตลาดต่างประเทศได้ เพื่อดึงดูดผู้สร้างหนังใหม่ๆ เข้ามาในอุตสาหกรรม


ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีจำนวนโรงภาพยนตร์ทั้งสิ้น 678 โรงภาพยนตร์ และในปี 2560 ทางบริษัทจะมีการขยายโรงภาพยนตร์เพื่อเพิ่มศูนย์รวมความบันเทิงให้เข้าถึงจุดยุทธศาสตร์สำคัญทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อวางรากฐานที่มั่นคงเพื่อการเจริญเติบโตในอนาคต รวมถึงการพัฒนาสาขาเดิมให้ทันสมัยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคพร้อมๆ กับการเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงสื่อมัลติมีเดียและเทคโนโลยี ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุกๆ ธุรกิจของบริษัท ในขณะเดียวกันบริษัทฯ จะพยายามรักษาและบริหารสถานะทางการเงินอย่างรอบคอบ ควบคู่ไปกับการมองหาโอกาสในการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทอีกด้วย


ขณะที่ธุรกิจสื่อโฆษณาของบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสามารถขยายส่วนแบ่งทางการตลาด สื่อโฆษณาเป็นธุรกิจที่มีส่วนสำคัญในการสร้างผลกำไร และบริษัทเชื่อมั่นว่าการขยายของโรงภาพยนตร์และการขายสื่อโฆษณาในรูปแบบต่างๆ จะสามารถขยายฐานลูกค้าของสื่อโฆษณาได้และสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างชัดเจน ซึ่งบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าบริษัทมีความสามารถในการทำรายได้เพิ่มจากธุรกิจสื่อโฆษณาในปี 2560 และในปีถัดๆ ไปอีกด้วย


ในนามของคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ขอขอบคุณพนักงานเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ที่ได้มุ่งมั่นทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ และขอแสดงความขอบคุณต่อผู้ใช้บริการ ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสำหรับความไว้วางใจและการสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทมาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะพร้อมเดินไปข้างหน้าอย่างมั่งคงกับทางบริษัทต่อไป


นายสมใจนึก เองตระกูล
ประธานกรรมการ
นายวิชา พูลวรลักษณ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร