คุณศุภารี จายะภูมิ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
ติดต่อได้ที่:
โทรศัพท์: 02-5115427-36
 
โทรสาร: 02-5115752
 
อีเมล์: ir@majorcineplex.com