Investor Kits งบการเงิน วีดีโอบริษัท
ข่าวสารล่าสุด
ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
22.50   บาท
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
840,600
+0.20 (0.90%)
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
21.00 - 30.50
ปรับปรุงเมื่อ: 14 ธันวาคม 2561 (16:35)
รายงานประจำปี 2560