บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ของประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2538 และจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือนพฤษภาคมปี พ.ศ.2545 โดยมีธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ธุรกิจโบว์ลิ่งคาราโอเกะและลานสเก็ตน้ำแข็ง ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณา ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและบริการ และธุรกิจสื่อภาพยนตร์ จากการเติบโตธุรกิจอย่างรวดเร็วในระยะเวลาที่ผ่านมาเสริมสร้างให้บริษัทฯ ก้าวสู่ความเป็น “สุดยอดเมืองหนังระดับโลกและศูนย์รวมความบันเทิงสำหรับชีวิตคนรุ่นใหม่” (The World’s Best Cinema and Total Lifestyle Entertainment Complex Provider) และจากการที่บริษัทพัฒนาและสรรหาสุดยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ จึงนำมาสู่ “การร่วมสร้างฝันบันเทิงระดับโลก” (Sharing the world’s best entertainment dreams)เพื่อต่อยอดธุรกิจบันเทิงให้ครบวงจร บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนในธุรกิจต่างๆ มีรายละเอียด ณ สิ้นปี 2560 ดังนี้